פירוט הדירוג
  מחלקת יולדות   חדר לידה
    10.0 נוחות בחדרים (מספר מיטות, מקלחת, ניקיון, שקט וכו')     8.3 תהליך קליטת יולדת
    9.2 ארוחות     10.0 חדר הלידה - נוחות ואביזרים
    9.2 שעות ביקור     8.0 מקצועיות המיילדות
    10.0 ביות     8.2 שירות ויחס המיילדות (הקשבה, שיתוף פעולה, סבלנות)
    9.8 מקצועיות אחיות המחלקה     9.5 מקצועיות הצוות הרופאות/רופאים
    9.8 שירות ויחס אחיות המחלקה     9.7 שירות ויחס הרופאות/רופאים (הקשבה, שיתוף פעולה, סבלנות)
    9.5 מקצועיות הרופאים/רופאות     3.2 מקצועיות הרופא/ה המרדימ/ה
    9.7 שירות ויחס הרופאים/רופאות     3.2 שירות ויחס הרופא/ה המרדימ/ה (הקשבה, שיתוף פעולה, סבלנות)
    9.5 תינוקיה     9.7 מלווים (יחס בית החולים למלווים, גמישות, גישה וכו)
    9.8 ייעוץ הנקה
    3.3 סדנא לטיפול ראשוני בתינוקמידע נוסף

קראי חוויות אישיות מבית חולים

היכנסי לאתר חדרי לידה ומחלקת יולדות בבית החולים האנגלי