איפה ללדת - חכמת ההמונים של היולדות

דרגי בית חולים

3 שלבים. 20 שניות. והשפעת בגדול!

שלב 1

כמה פרטים

שלב 2

חדר הלידה
לא רלוונטירלוונטי
לא רלוונטירלוונטי
לא רלוונטירלוונטי
לא רלוונטירלוונטי
לא רלוונטירלוונטי
לא רלוונטירלוונטי
לא רלוונטירלוונטי
לא רלוונטירלוונטי
לא רלוונטירלוונטי

שלב 3

מחלקת היולדות
לא רלוונטירלוונטי
לא רלוונטירלוונטי
לא רלוונטירלוונטי
לא רלוונטירלוונטי
לא רלוונטירלוונטי
לא רלוונטירלוונטי
לא רלוונטירלוונטי
לא רלוונטירלוונטי
לא רלוונטירלוונטי
לא רלוונטירלוונטי
לא רלוונטירלוונטי

שתפי את הדף